#ໄບ່ໃສ່ກ້ອງ ຂໍແກ້ໜາວຫລົບເຂົ້າຮ້ານກາເຟ EP.47 |1/2020 ທ່ຽວຣັດເຊຍ, Russia - Siberia -Krasnoyarsk trip|

5 Views
Nac.Ge
Nac.Ge
04 Mar 2020

#ໄບ່ໃສ່ກ້ອງ #ມອງມຸມຕ່າງ

#ພາລາວທ່ຽວເມືອງໜາວ2020

ທ່ຽວເມືອງນອກ - ທ່ອງຣັດເຊຍ - ທ່ຽວເມືອງອີເຣິກຸດສກ໌ - ເລາະເມືອງກຣາສໂນຢາຣສກ໌/ Russia - Irkutsk - Krasnoyarsk tour.
ຂໍເຊີນຊວນຊາວລາວທ່ຽວເມືອງໜາວ ໄປທຸກເມືອງ ... ສະດວກໄປປະເທດໃດ ຫລື ເມືອງໃດ ຮີບໄປ ຕອນຍັງມີແຮງ
- ສະຫະພັນຣັດເຊຍ ມີຫລາຍກວ່າ 110 ເມືອງຫນ້າທ່ຽວ ຫມົດຊາດນີ້້ທ່ຽວຍັງບໍ່ຂວ່າຍ
- ທ່ຽວຣັດເຊຍ 30 ວັນບໍ່ຕ້ອງວິຊາສຳລັບຄົນລາວ
- ທ່ຽວຣັດເຊຍ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄືທ່ຽວເມືອງລາວ ແພງແດ່ແຕ່ຄ່າປີ້ຍົນ ແລະຄ່າລົດໄຟທາງໄກ
- ທ່ຽວຣັດເຊຍ ຄວບ 2 ທະວີບ ເອຣົບ - ອາຊີ ຊາດນີ້ຕ້ອງໄປ

[ເລາະລ່ອງ ທ່ອງໄປກັບ ໄບ່ໃສ່ກ້ອງ blablabla ເປີດປາກຈາ ອ້າປາກໄບ່ ເຫັນສັນໃດ ໄບ່ສັນນັ້ນ]

Show more


Facebook Comments